برترین قطعه‌ی سال ۱۳۷۲
سرخوشان مست - محمدرضا شجریان
کمان ابرو - علیرضا افتخاری
کوچه بنفشه‌ها - فرهاد مهراد
بهار آمد - بیژن خاوری
گل می‌روید به باغ - عباس بهادری