برترین قطعه‌ی سال ۱۳۷۴
بوی پیراهن یوسف - مجید انتظامی
خواهران غریب - خسرو شکیبایی
قاصدک - محمدرضا شجریان
هست شب - محمدرضا شجریان