برترین قطعه‌ی سال ۱۳۷۰
روزی روزگاری - فرهاد فخرالدینی
تمنای وصال - مختاباد
سرو چمان - محمدرضا شجریان
گل پامچال - بیژن بیژنی
مرغ سحر - محمدرضا شجریان